Štatistiky slovenských domén

Voľné

2 písmenové domény
3 písmenové domény

Rekordy

Najdlhšie domény
Najkratšie domény
Globe
Počet domén

456017

People
Počet vlastníkov

264089

Id Card
Počet registrátorov

1647

Chevron Down Circle
Minimálna dĺžka domény

2

Chevron Up Circle
Maximálna dĺžka domény

63

Chevron Forward Circle
Priemerná dĺžka domény

9.94